Manb

Mèsi paske’w chwazi vini manb OVFJ Haiti, pou konfime adezyon ou nan Oganizasyon Visyon Fòs Jenès tanpri ranpli fòmilè sa a ak enfòmasyon kòrèk ou.